På LangtHundliv.se använder vi cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator.
Läs mer om cookies

Vad riskerar din hund
vid resor?

Tala med din veterinär om att förebygga dessa risker:

Rabies

Finns i de flesta länder i Sydeuropa och är särskilt utbrett i vissa delar av det gamla Östeuropa, Ryssland, Indien och Asien. Rabies är dödligt för hunden och en smittad hund kan även infektera människor. WSAVA (The World Small Animal Veterinary Association) rekommenderar att hunden vaccineras första gången med ett års mellanrum och därefter vart tredje år. Om datumen för omvaccination inte uppfylls kan hunden inte tas med över gränsen, så kontrollera alltid i passet när hundens rabiesvaccinering löper ut.

Tropisk hjärtmask

Överförs av myggor i Sydeuropa. Om hunden är infekterad ansamlas vuxna maskar i hundens hjärta, vilket så småningom innebär att hjärtat inte kan arbeta ordentligt och att hunden lätt kan få livshotande blodproppar. En infektion med tropisk hjärtmask är nästan omöjligt att behandla om hunden redan har smittats. Därför är förebyggande åtgärder A och O. Förebyggande åtgärder görs bäst genom att dels ge hunden ett utvändigt medel som avskräcker myggen från att bita och dels genom att varje månad ge hunden en avmaskningskur som dödar eventuella hjärtmaskslarver innan de sätter sig i hundens hjärta.

Leishmania

En encellig organism som överförs av sandflugor i Sydeuropa när de sticker hunden och suger dess blod. Leishmaniaparasiten invaderar hundens vita blodkroppar och en del hundar dör av infektionen. Eftersom behandlingen av sjukdomen är komplicerad och ofta livslång är det bäst att förebygga så gott som möjligt. Eftersom ingen av de förebyggande metoderna fungerar till 100 % är det bäst att kombinera dem: Vaccination mot leishmania kan kombineras med ett utvändigt medel som avskräcker sandflugorna. Dessutom är det bra att låta hunden vara inomhus på kvällen och på morgonen när sandflugorna är som mest aktiva.

Loppor och fästingar:

I övriga Europa finns det många fler sorters fästingar än i Norden och både loppor och fästingar är bärare av flera farliga sjukdomar. Det finns många olika medel som är effektiva skydd mot loppor och fästingar så prata med din veterinär om vilka medel som inte bara är effektiva utan dessutom säkra för din hund eftersom vissa lopp-/fästingmedel kan ha en del biverkningar.