På LangtHundliv.se använder vi cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator.
Läs mer om cookies

Ett bra hundliv –
även med epilepsi

En hund kan få epilepsi precis som människor. Det är en livslång sjukdom som inte kan botas. Däremot kan den lyckligtvis behandlas, så att de flesta epileptiska hundar får ett bra och aktivt liv.
Ett anfall kan för vissa hundar inträffa en gång under hundens livstid och aldrig komma tillbaka, medan andra hundar kan få anfall ofta. Tecken på ett anfall kan vara allt från lätta ryckningar på ena sidan av hundens ansikte till allvarligare tecken, som att hunden faller på golvet och sparkar runt omkring sig.

Epilepsi är ett uttryck för en störning i hjärnans elektriska urladdningar och för att nervcellerna under en kortare tid är ”hyperaktiva”. Vissa hundraser anses ha genetiska anlag för epilepsi.

Två typer av epilepsi

Epilepsi kan delas in i två typer: Primär (idiopatisk) epilepsi, där det inte finns några bakomliggande orsaker till anfallen och sekundär epilepsi, där andra medicinska problem orsakar anfallen. Sekundär epilepsi kan till exempel bero på hjärtsjukdom, infektion, valpsjuka, hjärntumörer, huvudtrauma eller om hunden fått i sig något gift. Därför är det mycket viktigt att undersöka hunden noggrant om den plötsligt får kramper.

Hur ställs diagnosen?

De flesta hundar som får diagnosen epilepsi har primär epilepsi. De verkar friska och helt normala tills de får ett anfall. Oftast förekommer det första anfallet när hunden är mellan 1 och 5 år. Veterinären frågar vanligtvis om din hunds sjukdomshistoria och följer upp med en klinisk undersökning med blodprov. Veterinären kan även rekommendera ytterligare, mer avancerade tester för att bekräfta diagnosen.

Hur upplevs epilepsi?

Före anfallet

Precis som att själva anfallen är väldigt olika från hund till hund, är även beteendet före och efter också mycket individuellt. Läs mer

Under anfallet

Ett anfall kan variera från en kort förändring i medvetandetillståndet till verklig medvetslöshet med kramper. Läs mer

x

Många hundägare märker en förändring av hundens beteende före anfallet. Det kan vara förändringar i hundens rörelser, som att den går fram och tillbaka eller slickar sig runt munnen. Det kan vara att den kissar eller dreglar ovanligt mycket, eller att den är mer nervös än vanligt och gömmer sig eller bits. Överraskande nog är det oftast när hunden är avslappnad och lugn eller till och med sover som den får ett anfall – det är mer sällsynt när den är aktiv.

x

Ett anfall börjar normalt sett med att musklerna blir stela. Hunden kan falla åt sidan med benen utsträckta och huvudet bakåt. Hunden kan även göra paddlande rörelser med benen. De flesta hundar andas snabbare och hårdare och de kan även avge ljud eller kissa och/eller bajsa. Ett anfall kan vara några sekunder upp till flera minuter eller timmar. Vid anfall som varar längre än några minuter ska man alltid kontakta sin veterinär.

Efter anfallet

Din hund kan må bra efter anfallet, men den kan även vara förvirrad och bete sig konstigt. Läs mer

x

Den kan falla eller gå in i saker och eftersom tillståndet kan vara i några minuter upp till flera dagar är det bra att hålla ett öga på din hund och hålla den borta från trappor och skarpa föremål som det kan stöta in i. Man kan även observera överdriven hunger och törst eller okontrollerad blås-/tarmfunktion.

Kan din hund skadas av ett anfall?

Din hund är inte medveten under ett anfall. Inte ens om den har öppna ögon. Den har inte ont och det är mycket sällsynt att en hund skadas fysiskt av ett epileptiskt anfall. Den kan i värsta fall sparka till något eller kanske bita sig i tungan. Men den ”sväljer” inte tungan.

KOM IHÅG att din hund INTE KAN svälja sin tunga, så du ska ALDRIG sticka in handen i eller i närheten av hundens mun när den har ett anfall.

Tre saker du själv kan göra

Om din hund har epilepsi eller du misstänker att den har det är det bra att planera vad du ska göra vid ett eventuellt anfall.

  • 1. Ta bort farliga föremål som den kan snubbla på eller fastna i.
  • 2. Dämpa belysningen, dra för gardinerna, se till att det inte är några ljud omkring och låt inte några andra djur/barn vara i rummet.
  • 3. Registrera hur lång tid anfallet tar och räkna antalet anfall så att du kan rapportera detta till din veterinär.

Hur behandlas epilepsi hos hundar?

Epilepsi kan inte botas, men kan kontrolleras. Många fall av epilepsi hanteras effektivt med läkemedel. Hunden kan bli betydligt bättre, men det är inte alltid den blir helt symtomfri. Behandlingen är mycket individuell från hund till hund. Veterinären kommer att ge dig råd om hur du bäst kan hantera din hunds sjukdom och behov.

Kontakta din veterinär omedelbart om:

  • Din hund har haft sitt första anfall
  • Din hund har ett anfall som varar mer än några minuter
  • Din hund har mer än ett anfall inom 24 timmar
  • Du är orolig för något

TVÅ GODA RÅD:

LADDA NER ANFALLSDAGBOKEN

Skriv upp hur länge anfallen varar och hur ofta de förekommer i denna anfallsdagbok, så blir det lättare för din veterinär att ställa rätt diagnos. Ladda ner gratis här

SPELA IN EN VIDEO

Om du har möjlighet kan det vara bra att spela in anfallet på till exempel en smartphone. Speciellt vid fysiska anfall kan en videoinspelning ge din veterinär viktig information, eftersom det är mycket osannolikt att han eller hon någonsin kommer att vara närvarande under ett anfall.