På LangtHundliv.se använder vi cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator.
Läs mer om cookies

INVÄNDIGA PARASITER

Spolmask

Detta är den vanligaste endoparasiten hos hundar i Norden. Valpar smittas ofta via modersmjölken, eftersom maskarna kan ligga i dvala hos den vuxna hunden och inte aktiveras förrän tiken blir dräktig. Maskarna vandrar bland annat till bröstkörtlarna, där valparna infekteras när den diar.

Symtom:

Infektionen kan vara symtomfri, men vid kraftig infektion kan hunden kräkas eller få diarré och det kan även förekomma luftvägssymtom. Dessutom kan valpar få vätska i bukhålan, vilket ger dem en tjock mage.

Diagnos:

Veterinären kan påvisa ägg från spolmask genom att undersöka ett avföringsprov från hunden. Ibland kan man även se vuxna maskar i kräkningar eller avföring från en smittad hund.

Behandling:

Dräktiga och diande tikar bör behandlas mot spolmask. Valpar bör behandlas varannan vecka från att de är två veckor gamla tills två veckor efter avvänjningen. Vuxna hundar ska endast behandlas vid påvisad infektion.

Hakmask

Hakmask är vanligt i Sydeuropa, men förekommer allt oftare hos hundar i Norden.

Symtom:

Hakmasken biter sig fast i tarmväggen och suger blod. Vid mild grad förekommer inga symtom, men vid allvarlig infektion kan blodbrist, diarré och allmän försvagning förekomma hos hunden. Vissa typer av hakmask kan orsaka hudinflammation på tassarna och mellan tårna.

Diagnos:

Ägg från hakmask kan påvisas i ett avföringsprov.

Piskmask

Piskmaskar är relativt sällsynta i Norden, men vanligare i Sydeuropa. De förekommer vanligtvis i kennlar med otillräcklig hygien. Valpar är mest utsatta för infektion.

Symtom:

Piskmask sätter sig fast med ena änden inuti tarmväggen. Infektionen kan orsaka diarré och blodbrist.

Diagnos:

Piskmaskens ägg har en karakteristisk citronform och kan förekomma i hundens avföring och påvisas vid undersökning av ett avföringsprov hos veterinären.

Rävens lungmask

Förekommer sporadiskt i Danmark, Sverige och Norge. Masken överförs via sniglar som hunden äter.

Symtom:

Kronisk hosta är det vanligaste symtomet på infektion av lungmask.

Diagnos:

Genom att undersöka hundens avföring kan veterinären ställa diagnos. Vid de flesta andra infektioner av endoparasiter letar man efter maskens ägg, men rävens lungmasks ägg har redan kläckts inuti hunden och man söker därför efter masklarver i avföringen.

Fransk hjärtmask

Mycket vanlig i Danmark, mindre vanlig i övriga Norden. Hunden smittas via sniglar som den äter. Vuxna maskar befinner sig i hjärtats högra halva och i blodomloppet mellan hjärtat och lungorna. När en vuxen mask lägger ägg förs dessa ner till lungorna där de kläcks och vandrar genom lungvävnaden ut i lungornas lufthaltiga del.

Symtom:

Ofta förekommer hosta, nedsatt arbetsförmåga och andningssvårigheter. Emellertid kan ökad blödningstendens, cirkulationsproblem eller neurologiska symtom också förekomma.

Diagnos:

Hunden hostar upp larver som den sväljer så att de hamnar i avföringen där de kan påvisas via ett särskilt test som kallas Baermanns test.

Behandling:

Fransk hjärtmask kan behandlas med flera olika avmaskningsmedel som även är effektiva mot rundmask. Om man bor i ett område där hunden ständigt utsätts för smitta är det en bra idé att förebygga infektion med en behandling per månad. Prata med din veterinär om eventuell förebyggande behandling av din hund.

Tropisk hjärtmask

Finns uteslutande i Sydeuropa och överförs via mygg. En vuxen mask slår sig ner i hundens hjärta. Maskarna är relativt stora och om det finns många maskar kan hundens hjärta inte längre fungera.

Symtom:

Cirkulationsproblem och hjärtsvikt

Diagnos:

Hjärtmaskens larver kan påvisas direkt i blodet.

Behandling:

Infektionen är nästan omöjlig att behandla. Det är därför oerhört viktigt att förebygga infektion. Dels med insektsmedel, dels genom att ge ett avmaskningsmedel en gång i månaden.

Bandmask

Bandmask förekommer endast sporadiskt hos hundar i Norden. De överförs uteslutande via mellanvärdar som loppor och gnagare, kaniner eller boskap. Hunden måste få i sig masken via munnen – till exempel via smittat kött – för att bli smittade.

Symtom:

Vid mild infektion förekommer sällan symtom, men om hunden är kraftigt infekterad kan symtom som avmagring och allmän svaghet förekomma.

Diagnos:

Ibland kan man se delar av bandmask i avföringen eller i pälsen runt anus. Ibland kan man finna ägg från bandmaskar vid undersökning av avföringen.

Rävens bandmask

Den förekommer sporadiskt i Norden, men infektionen kan vara mycket farlig för människor som kan få ett tumörliknande tillstånd i levern.

Symtom:

Hunden får oftast inte några symtom, men på grund av faran vid infektion av människor kan man i vissa fall vilja behandla hunden förebyggande varje månad om den lever ett liv där den regelbundet utsätts för smittrisk.